Sammenligning af Dermaroller og Skinpen

Baggrund

Perkutan collagen stimulering har været brugt i mange år til behandling af atrofiske acne ar. Indtil nu plejede den mest effektive behandling at være brug af en Dermaroller. Det er en rent mekanisk enhed, som består af en rulle som er besat med mikronåle af kirurgisk stål. Den bruges ved at man ruller den frem og tilbage over det  område  der  skal  behandles.

Den nåle-længde der bruges til dette formål er typisk 1,5 mm og huden behandles 4 gange i 3 forskellige retninger. Denne teknik er over årene blevet brugt til at behandle tusindvis af patienter med gode resultater. Selve be- handlingen er desværre smertefuld og giver patienterne en meget rød hud i 4 dage efter behandlingerne.

Skinpen bruger det samme princip tilbehandlingen, men i stedet for at rulle hen over huden, så har Skinpen nåle der bevæger sig vertikalt op og ned med en høj hastig- hed. På denne måde undgår man de rulle skader på huden som man kan få med brug  af  Dermaroller.

 

Metode

I et sammenlignede studie mellem Dermaroller og Skin- pen brugte man en gruppe på 60 patienter med atrofiske acne ar for at klarlægge nemheden ved brug, effektiviteten og hvilken behandling patienterne foretrak. Patienterne blev ved lodtrækning fordelt mellem at skulle behandles med enten Dermaroller eller Skinpen.

Alle patienter havde tidligere fået behandling med Dermaroller og ingen af patienterne have acne i udbrud. Behandlingerne blev udført af 3 dermatologer. Patienter og dermatologer udfyldte sammen et spørgeskema omkring brugervenligheden, ubehaget ved behandlingen og varigheden af bivirkninger.

Dybden på udvalgte ar blev målt med en Visioscan VC98 både før behandling og 3 måneder efter.

 

 

 

Resultater

De patenter som blev behandlet med Skinpen angav samstemmende at behandlingen var mindre smertefuld end med Dermarolleren, og at tiden med gener var after behandlingen var væsentlig kortere  når  de  blev behandlet med en Skinpen.

Herudover vurderede de patienter der havde fået behandling med Skinpen, at deres acne ar var blevet mere forbedret end de patienter som havde fået behandling med  Dermaroller.

Visioscan  målingerne bekræftede også, at dybden på arene hos de patienter som var blevet behandlet med Skinpen var blevet væsentligt mere reduceret end de patienter som var blevet behandlet med Dermaroller.

 

Konklusion

Det var et stort fremskridt i behandling af acne ar da man begyndte behandlingerne med Dermaroller. Men den nye Skinpen giver flere fordele ved behandlingerne. De udskiftelige nålehoveder er  billigere end en Dermaroller.

Patienterne vurderede at der var færre smerter og færre bivirkninger ved behandlingen med Skinpen. Dermatologerne angav at Skinpen var nemmere at bruge  og  at  svært tilgængelige steder såsom overlæbe ognæse kunne behandles med nemhed.

Derudover gav Skinpen en signifikant bedre reduktion af ar dybder, selv efter en enkelt behandling.