Sammenligning av Dermaroller og Skinpen

Bakrunn

Perkutan collagen stimulering har vært brukt i mange år til behandling av atrofiske akne arr. Intill nylig har den mest effektive behandling vært bruk av en Dermaroller. Det er en rent mekanisk enhet, som består av en rulle som er har mikronåler av kirurgisk stål. Den brukes ved at man ruller den frem og tilbake over det området som skal behandles.

En typisk nåelengde brukt til dette formålet er 1,5 mm og huden behandles 4 ganger i 3 forskjellige retninger. Denne teknikken har gjennom årene blitt brukt til å behandle tusenvis av klienter med gode resultater. Selve behandlingen er dessverre smertefull og gir klientene en veldig rød hud i 4 dager etter behandlingene.

Skinpen bruker det samme prinsippet til behandlingen, men i stedet for å rulle den over huden, så har Skinpen nåler som beveger seg vertikalt opp og ned med høy hastighet. På denne måten unngår man de skadene i huden som man kan få ved bruk av Dermaroller.

 

Metode

I en sammenlignings studiet mellom Dermaroller og Skin- pen brukte man en gruppe på 60 klienter med atrofiske akne arr for å kartlegge fordelene ved bruken, effektiviteten og hvilken behandling klientene foretrakk. Klientene ble fordelt med loddtrekning i forhold til om de skulle behandles med Dermaroller eller Skinpen.

Alle klientene har tidligere fått behandling med Dermaroller og ingen av klientene hadde akne arr med utbrudd. Behandlingene ble utført av 3 dermatologer. Klientene og dermatologene fyllte ut et spørreskjema sammen som omhandlet brukervennlighet, ubehag ved behandlingen og varigheten av bivirkningene.

Dybden på utvalgte arr ble målt med en Visioscan VC98 både før behandling og 3 måneder etter.

 

 

 

Resultater

Klientene som ble behandlet med Skinpen sa alle at behandlingen var mindre smertefull enn med Dermarolleren, og at tiden med rødhet/sårhet etter behandlingen var vesentlig kortere når de ble behandlet med Skinpen.

Utover dette vurderte klientene som hadde fått behandling med Skinpen, at akne arrene deres var mer forbedret enn de klientene som hadde fått behandling med Dermaroller.

Visioscan målingene bekreftet også, at dybden på arrene hos de klientene som var blitt behandlet med Skinpen var vesentlig mer redusert enn de som ble behandlet med Dermaroller.

 

Konklusjon

Det var et stort fremskritt i behandlingen av akne arr når de startes behandlingen med Dermaroller. Men den nye Skinpen gir flere fordeler av behandlingen. De utskiftbare nål hoder er billigere enn en Dermaroller.

Pasienter fant at det var mindre smerter og færre bivirkninger fra behandling med Skinpen. Dermatologer uttalt at Skinpen var enklere å bruke og vanskelig å nå områder som overleppen ognæse bli behandlet med letthet.

I tillegg ga Skinpen en betydelig bedre reduksjon av arr dybder, selv etter en enkelt behandling.